Parking sistemi

Prepoznavanje tablica, centralizovanje sistema sa kontrolom vise parkinga istovremeno, anti pas back, interlocking

Naplata parkiranja

Sistemi za kontrolu, upravljanje I naplatu parkiranja sa opcojom prepoznavanjem tablica, detekcijom ulaska ili izlaska vise vozila putem jednnog naplacenog tiketa, rad sa NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitem je razvijen za rad u realnom vremenu baziran na Web aplikaciji za upravljanje sa bilo kog mesta. Parking sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost.

Parking rampe

  • Brze rampe za naplatu parkiranja vreme orvaranja manje od 1,1 sekunde
  • Standardne rampe vreme otvaranja 3-4 sekunde
  • Duzina ruke rampe moze da bude 2-5 metara
  • Ruka rampe moze da ima svetlosnu signalizaciju u boji