Opis softvera i modula

ZKTime V15

ZKTime V15 WEB do 20 Terminala online Web aplikacija za evidenciju radnog vremena, Osnovna platforma na koju se nagogradjuju svi ostali moduli, sluzi da unos I podesavanje kompletnog sistema, poseduje osnovne tipove izvestaja, ručni unos odsustva, smene, radne kalendare, izvoz u exel, pdf,csv (4GB_RAM , < CPU2ghz Intell, 500GB HDD) LICENCE: Light LT do 100 zaposlenih; Business RT do 250 zaposlenih; Profesional PT Preko 500 Zaposlenih

ZKReporter

ZKReporter platforma nadograđuje se na ZKTime V15,.

Odsustva

Planiranje godisnjih odmora, zahtevi, HR-odobravanje, slobodni dani, kvote, unos doznaka I validiranje unesenoh bolovanja, email notifikacija

Auto Korektor

Neregularnosti Automatske korekcije neregularnosti i pracenje neregularnih dogadjaja

ZKActive Directory

Modul za sinhronizaciju sa Active Direktoriumom I Domen Kontrolerom u okviru kompanije, Logovani korisnik na racunaru ne mora da kuca password prilikom logovanja na sistem

Kasnjenja

Sistem automatski sagleda sve smene i izvuče samo osobe koje su imale zakašnjenja za željeni trenutak, sa tačnim vremenom zakašnjenja. Ovakav izvestaj se može odštampati ili izvesti u PDF

Pauze i pracenje pauza

U modulu Pauze, prikazuju se izveštaji o odsustvima tokom radnog vremena kao što su: Pauza; Službeni izlazak; Privatni izlazak; Cigaret pauza

Multi Language

Sistem nudi mogucnost rada u vise jezika istovremeno; Srpski; Hrvatski; Engleski; Slovenacki; Bosanski; Nemacki (u izradi); Slovenacki ( u izradi)

Time zone menager

Time zone menager je opcija koja omogucava da sistem radi istovremeno u vise vremenskih zona odnosno u vise zemalja sa razlicitim vremenskim zonama. Na ovaj nacin obezbedjujemo da kompanije koje posluju u vise zemalja imaju centralizovane podatke a svaki operater i terminal su sinhronizovani sa lokalnim vremenom gde se nalazi

ZKVirtual ERV

KVirtual ERV sluzi za registraciju korisnika putem lokalnog racunara, odnosno aplikacije na samom racunaru, virtuelni terminal se moze koristiti za sve tipove ucitavanja: Prijava, Odjava, Pauza, Povratak sa pauze, I mnoge druge tipove prema zahtevu korisnika

ZKiVision

Modul za belezenje i pregled video snimaka prilikom evidentiranja sa IP CCTV kamere ili kamere u terminal.

ZKTicketing Sistem za rezervaciju, prodaju ulaznica i kontrolu pristupa u sportske centre

Za ulazak u halu koriste se dve vrste ulaznica – pretplatne i jednokratne. Pretplatne karte (ulaznice), VIP karte i službene identifikacione karte su tehnološki identične. Izrađene su u formatu kreditne kartice, sa elektronskim čipom sa memorijom tipa „čitaj/piši“ (beskonaktna smart kartica).

Kontrola Liftova i dostupnih spratova

Sistemski modul za kontrolu liftova omogucava kretanje osoba samo sa odredjenim pravima na odredjene spratove. Prilikom identifikacije osobe koja je usla u lift sistem dozvoljava pritisak tastera samo onim spratovima kojima je to to dozvoljeno u sistemskim postavkama za odredjenu osobu.

CCTV Modul

Modul za pracenje i snimanje CCTV kamera prilikom logovanja

Patrol Guard

Kontrola portira i obilazaka objekata (ovaj modul ide uz Access Control)

Face Registration

Modul za integraciju uredjaja za prepoznavanje lica, razmena templejta otiska lica

Obracun zarada i robno knjivodstvo (u izradi)

Modul za robno knjigovodstvo, porucivanje, stanje zaliha, prodaja, isporuka, zaduzvanje

Auto mail i SMS Report

Automatsko slanje raznih tipova izvestaja na mail i SMS Ova korisna opcija u sistemu služi zaizveštavanje nadredjenih osoba bez potrebe logovanja na sistem jednostavnim svakodnevnim slanjem Emaila i SMS Bilo da se radi o: Nekoj vrsti neregularnosti; Kršenje pravilnika rada; Kašnjenjima; Ranijim odlascima; Odsustvo sa radnog mesta

Putni nalozi

ZKReport V16 WEB Platforma nadogradjuje se na ZKtime V15 uz Osnovnu verziju ukljuceni su moduli (neregularnosti, status report, kasnjenja, chrono, auto mail, pauze, standardni, ostvareni sat) Minimal System (4GB_RAM , < CPU2ghz Intell, 500GB HDD) DotNet4, IIS, MSSQL, admin LICENCE: Light LR do 100 zaposlenih; Business RR do 250 zaposenih; Profesional PR preko 500 zaposlenih

ZKRestoran Menza – Kantina

Modul za kontrolu menze i izdavanje hrane u menzama ili kantinama sa mogucnoscu naplate obroka i izdavanje fiskalnog isecka se satoji iz 3 dela: Porucivanje i planiranje obroka za naredni period preko ekrana osetljivog na dodir koji se nalazi u prostorijama kantine. ( Win ili android aplikacija) Modul za izdavanje obroka i skidanje obroka zaposlenima sa stanja provlacenjem kartice zaposlenog ili otisak prsta na pultu za izdavanje hrane. ( bilo koji terminal za registraciju logova) Modul za prodaju i azuriranje obroka racunovodstvo ili prodajni pult (web pristup)

Vrste placanja

Modul namenjen za velike korporacije sa velikim opsegom i razlicitim siframa placanja kao i razlicitim vrstama placanja i razlicitim tipovima rada. Razlicite stimulacije zaposlenih i vodjenje svakog pojedinacnog radnog mesta.

Vizitor Modul

Pracenje posetioca sa najavom, overom, istorija posetilaca, automatsko citanje licne karte ili skeniranje pomocu skenera za licne karte. Izdavanje kartice za goste koja je predhodno isprogramirana bez mogucnosti online sinhronizacije sa terminalima

Kretanje

Modul kretanje zaposlenih je namenjen za kompanije koje imaju vise razlicitih podrucja odnosno vise razlicitih mesta za logovanje zaposlenih, u vise razlicitih zemalja ili gradova ili vise pogonskih hala unutar kruga proizvodnog pogona.

HR Menager Kalendar kretanja

Namenjen je za upravljanje i planiranje rasporeda zaposlenih, rec je ografickom okruzenju u kome se raspored zaposlenih kreirajednostavnim prevlacenjem zaposlenih misem na odredjena poljia ili izborom zaposlenog i kreiranjem radnog kalendara, Izbor smena se vrsi selekcijom dana i odabirom smene iz padajuceg menija.

ZKData Flow

ZKData flow omogucuje korisniku pracenje svih izvrsenih promena na samom sistemu u proteklih 10 godina: Unos novih podataka; Izmena kadrovskih podataka zaposlenih; Unos I izmena radnih sema za zaposlene; Podesavanje terminala; Podesavanje podrucja

ZKBilans

ZKBilans sluzi za kontrolu naknada zaposlenih, odnosno obezbedjuje bilans radnih sati za zaposlene, za zadati period, isto tako u sistemu postoji mogucnost izrade bilansa pocetnog stanja.

Export Manager

ModulExport Menager i Sinhronizacijasluzi za integraciju sa drugim softwerima za obracun zarada na nivou baze ili izvoza podataka. Modul sinhronizacija ne izvozi podatke u failove vec ih snima direktno u INTEGACIONU Tabelu na nivou baze.

ZP SecurityGO MOBILNA APLIKACIJA ZA OTVARANJE VRATA

Aplikacija je napravljena za pametne telefone Android I Iphon koja sluzi za daljinsko otvaranje vrata. Aplikacija je jednostavna i radi sa svim uredjajima. Ako se terminali koriste za otvaranje vrata pomocu ove aplikacije kljucevi su u vasem telefonu.

ZKInventory Sistem za popis osnovnih sredstava

Sistem za evidenciju, praćenje i obračun osnovnih sredstava Sistem OSRED, na osnovu kataloga podataka o lokacijama, osnovnim sredstvima, radnicima, amortizacionim i revalorizacionim podacima, kontnom planu i drugim potrebnim podacima omogućuje uvid u lokacijsko i finansijsko stanje osnovnih sredstava.

ZKFuelcontroll TG za automatsku kontrolu točenja goriva

Sistem obezbeđuje da se gorivo može točiti jedino u posebno obeležena vozila, uz automatsku akviziciju svih relevantnih podataka u vezi točenja goriva. Postavlja se na postojeće pumpe za točenje goriva. Sistem koristi RFID tehnologiju u cilju identifikacije vozila, vlasnika i osnovnih informacija o gorivu.

ZKAccess V15 sistem za kontrolu pristupa

Modul za kontrolu pristupa sa automatskom sinhronizacijom

SAP/NAV Integracija

Integracija sa SAP ili NAV sistemima za obracun zarada i knjigovodstvo

SAP/NAV Integracija

Kompletan cenovnik modula, licenci, sa definicijom funkcionalnosti po verzijama