Naplata parkinga

SOFTWARE ZA NAPLATU PARKIRANJA

Kolika je prednost automatskog sistema za naplatu parkiranja?

 • MULTI PARKING SYSTEMS Kontrola istovremeno više parkinga, više ulaza I izlaza jednom aplikacijom.
 • NFC aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.
 • Bluethoot aplikacija za smart telefone koja služi za evidentiranje umesto kartice.
 • LPR-ANPR prepoznavanje tablica i automatsko otvaranje rampi, Beleženje slika svih vozila koja su ušla ili napustila zonu naplate.
 • Antipass-back kontrola kartica/tiketa/tablica što sprečava da ako je vozilo na parkingu nije moguće da sa istom karticom/tablicom uđe ponovo neko drugo vozilo.
 • Antipass back-Multi Parking, kontrola vozila u multi parking okruženju sprečava da vozilo koje ima zakupljeno mesto I ušlo je na jedan parking ne dozvoljava ulazak istog ID Vozila na druge parkinge u sistemu dok ne izađe
 • Inter-locksistem sa kontrolom duplih rampi sto sprečava zloupotrebu, onemogućava izlazak ili ulazak više vozila sa jednim plaćenim tiketom ili jednom karticom.
 • Video Intercom za komunikaciju sa udaljenim operaterom ili osobama za naplatu
  Info display LED ili TFT
 • Free EXIT time, kontrola besplatnog vremena za izlazak za svaki parking posebno
 • TCP/IP komunikacija sa ulaznim terminalima
 • Software za naplatu I kontrolu Fiskalnog printera Galeb GP550
 • Podržano je i plaćanje korišćenjem kreditnih i debitnih kartica.
 • Kreiranje neograničenog broja cenovnika, sa automatskim obračunom popusta za višednevna parkiranja
 • Štampanje izgubljenogtiketa
 • MULTI CARD podrška – da jedan zakupac poseduje istovremeno više vozila koja se unose i vezuju za njegov ID nalog,
 • Zaduženja/razduženje novca, predaja pazara potpis elektronskog naloga za preuzimanje pazara
 • Opciono popis prisutnih vozila prilikom predavanja smene/kontrola putem tableta ili telefona
 • On-line stanje na parkinzima WEB Aplikacija za INFO DYSPLAY/tablet/ telefon

Sistemi za kontrolu, upravljanje i naplatu parkiranja

Sistemi za kontrolu, upravljanje i naplatu parkiranja sa opcižom prepoznavanjem tablica, detekcijom ulaska ili izlaska vise vozila putem jednnog naplacenog tiketa, rad sa NFC, Mifare i bluetooth tehnologijom. Sitem je razvijen za rad u realnom vremenu baziran na Webaplikacijiza upravljanje sa bilo kog mesta. Parking sistemi i rampe omogućavaju centralizovano daljinsko upravljanje, bolju kontrolu u veću efikasnost.

PARKs sistem podržava Anti Pass Backfunkciju odnosno vozilo mora prvo da uđe na praking da bi moglo da izađe. Podržava INTERLOCK funkciju za rad sa duplim rampama, na ovaj način potpuno je ukinut ulaz ili izlaz više vozila sa jednim plaćenim tiketom (takozvani VOZIĆ), prilikom dolaska vozila na ulazni ili izlazni terminal za skeniranje sistem sam proverava pomoću induktivnih petlji koje su smeštene ispod asfalta koliko je vozila ušlo u prostor za skeniranje. Ako su obe rampe zatvorene i ako se samo jedno vozilo nalazi u prostoru za skeniranje sistem dozvoljava ulazak ili izlazak metodom prepoznavanja tablica, očitavanjem ili izdavanjem tiketa, kartica, bluethoot ili NFC metodom.

Rezervacija i kontrola parking mesta, on-line ekrani za informacije o zauzetosti parking prostora i informacija slobodnih parkinga.

Za svako vozilo koje je ušlo i izašlo postoji evidencija sa slikama i tablicama.

Pretraga se vrši po svim kruterijumima: vreme i datum, broj tablica, broj tiketa, broj kartica uz prikaz slika vozila prilikom evidentiranja

Štampanje izgubljenog tiketa se vrši na lokalnom printeru.

PARKs sistem može istovremeno da radi izdavanje tiketa za naplatu na više parkinga, istovremeno vrši kontrolu izdatih mesta za neograničen broj lica koje rentiraju parking mesta na mesecnom nivou, kao i slobodnih mesta za prodaju tiketa.

PRIMER: Ako jedana kompanija zakupljuje na mesečnom nivou 5 mesta, a poseduje 10 vozila kojima je odobren pristup za korišćenje parkinga, na prakingu mogu biti istovremeno maksimalno 5 vozila. Zakupljena mesta je moguće rasporediti na više razdvojenih parkinga u okviru sistema. Sistem sam kontroliše da li određeno vozilo ima ili nema pravo parkiranja u okviru zakupljenih mesta. U slučaju da nema slobodnih mesta za zakupca, vozač može da uđe na parking uzimanjem tiketa za naplatu i može da napusti parking besplatno u okviru podesivog besplatnog vremena za izlazak.

Ozbirom da PARKs sistem Radi putem prepoznavanja tablica neophodna opcija je MULTICAR, odnosno podrška da jedan zakupac poseduje istovremeno više vozila koja se unose i vezuju za njegov ID nalog, na ovaj način obezbeđen je komfor pomoću koga zakupci parking mesta mogu da menjaju svoja vozila pri čemu samo jedno vozilo istog zakupca moze biti parkinano na prakingu i nije moguće da ostala vozila tog istog zakupca budu istovremono parkirana.

Sistem automatski prepoznaje tablice i otvara rampe bez potrebe prinosenja kartice, samo u slučaju da su tablice nečitljive, kartica je kao opcija za ulaz, umesto kartice sistem podrzava NFC i Bluethoot tehnologiju.

Procedura za naplatu parkiranja

Prilikom naplate korisnik donosi tiket u nplatnu stanicu, osoba koja je zadužena za naplatu vrši skeniranje tiketa BarCode citacem i sistem sam obračunava provedeno vreme i cenu, dodeljuje evenutalne popuste za višednevna parkiranja i prikazuje sumu sa PDV-om.

Naplata može da se vrši gotovinom ili karticom. Prilikom plažanja sistem je povezan sa fiskalnim printerom GALEB GP550, koji sam izbacuje racun prilikom naplate (nije neophodna fiskalna kasa i prekucavanje iznosa). U slučaju plaćanja karticama sistem automatski šalje iznos računa na terminal za naplatu platnim karticama, kada iznos bude naplaćen automatski se štampa fiskalni racun, Moguće je da iznos bude delimično plaćen kasom i delimično karticom.